Kodlamaya Nereden Başlamalıyız?

Birey olarak 21. yüzyılda okul, iş ve özel hayatımıza uyum sağlamak için sahip olmamız gereken birtakım özellikler vardır.

21. yüzyıl becerileri problem çözme, iletişim, özgüven, analitik düşünme, işbirlikçi çalışma, yaratıcılık ve üretkenlik olarak tanımlanmaktadır.

Mantıksal akıl yürütmenin ve problem çözmenin bir parçası olarak görülen ve  “21. yüzyıl becerisi” olarak adlandırılan kodlama da bunlardan biridir.

Peki Kodlama Nedir ?

Kodlama, diğer adıyla programlama; problemleri çözmek, insan ile bilgisayar arasındaki iletişimi sağlamak ve belirli bir görevi bilgisayarlar tarafından gerçekleştirmek için çeşitli komut setleri ile yapılan uygulama ve geliştirme sürecidir.

Kodlama bilmek bireye analitik düşünme becerisi kazandırır, problem çözme yeteneğini artırır, yaratıcı ve sistematik düşünmeyi sağlar.

Nereden ve Nasıl Başlamalıyız?

Kodlamanın temeli; problem çözme, analitik düşünme, problemi anlama ve probleme çözüm üretme olduğundan dolayı kodlamaya başlamadan önce algoritma mantığını öğrenmemiz gerekmektedir.

Algoritma, bir problemin ya da işin başlangıcından bitişine kadar geçen süreçte adım adım yapılan çalışmaların bütünü olarak adlandırılır. Algoritma, gündelik hayatımızın bir parçasıdır.

Örneğin; bir yemek yaptığımızda,  ödevimizi tamamladığımızda ya da işimize/okulumuza ulaşmak için geçen sürede bir plan dahilinde hareket ederiz. Ertesi günün ders programına göre çantamızı hazırlarken öncelikle ders planımızı kontrol ederiz, dersin kitabını ve defterini hazırlarız, kullanılacak araç ve gereçleri koyup  çantamıza yerleştiririz ve bunun sonucunda hedefe  ulaşmış oluruz.

Kod yazmaya başlamadan önce algoritmik düşünme becerilerimizin gelişmesi gerekmektedir.

Birinci aşamada bu yeteneklerimizi geliştirici oyunlar oynayarak işe başlayabiliriz. Örneğin; Code Org, Code Mino, Compute It ve Kodris gibi uygulamalar kodlamanın temelini öğreten ve algoritmik düşünmeyi geliştiren başlangıç seviyesine uygun olan uygulamalardır.

Birinci aşamayı tamamlandıktan sonra ikinci aşama olan blok tabanlı kodlamaya geçiş yapabiliriz.

Blok tabanlı kodlama; sürükle-bırak tekniğine dayalı, hedefe uygun olarak bir yapbozun parçalarını birleştirir gibi kod bloklarını mantıksal bir sıra dahilinde yerleştirip oyunlar, animasyonlar ve videolar tasarlamamızı sağlayan bir kodlama çeşididir.

Scratch, Mblock ve App Inventor programları blok tabanlı kodlamaya uygun ve öğrenmesi kolay programlardır.

Scratch; resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirip, kendi animasyonlarımızı, bilgisayar oyunlarımızı tasarlayabileceğimiz, oluşturduğumuz oyunları ve animasyonları paylaşabileceğimiz bir uygulamadır.

MBlock; Scratch uygulamasından farklı olarak, oluşturulan kod bloklarını robot kitlerine göndererek robotik çalışmaların yapıldığı uygulamalardır.

App Inventor programıyla; yapılan uygulamalar Android telefonlara indirilebilir ve oluşturulan uygulamalarla oyunlar oynanabilir.

3. aşama olarak metin tabanlı kodlama platformları ile devam edebiliriz. Metin tabanlı kodlama ise komutları bizzat yazarak yaptığımız kodlama çeşididir. Programlama dilinin söz dizim kurallarına uygun olarak karakterlerin kullanılması ile yapılan kodlamadır. Metin tabanlı kodlama platformuna uygun olan Bitsbox programı, bu seviyede kullanılabilir. Bitsbox sayesinde kendi animasyonlarımızı ve oyunlarımızı oluşturduktan sonra dilersek arkadaşlarımızla da paylaşabiliriz.

Eğer daha fiziki projeler ortaya çıkarmak istersek Arduino elektronik kitleri ve programı ile kendi projelerimizi hazırlayabiliriz. Bu program sayesinde robot, drone, otomasyon sistemleri, akıllı sistemler, uzaktan kumandalı araçlar ve giyilebilir teknoloji projeleri gibi sayısız birçok proje yapabiliriz.

Kendi web uygulamalarımızı oluşturmak ve geliştirmek istersek Pycharm, Visual Studio Code gibi programlarda metin tabanlı kod yazarak web sitelerimizi hazırlayıp yayınlayabiliriz.

Artık kodlamaya nasıl başlayacağını ve nasıl devam edeceğini biliyorsun.

Sen de kendine uygun aşamayı seçerek kod yazmaya başlayabilirsin!


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir